Polityka prywatności Sklepu Mamy Śpiewamy
www.mamyspiewamy.pl

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

ANNA SZAFRANIEC, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Anna Szafraniec Music, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6851999805, nr REGON 180935596, ul. Grajewska 2/22, 03-766 Warszawa.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: shop@mamyspiewamy.pl.


 

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),

 • ich sprostowania (art. 16 RODO),

 • usunięcia (art. 17 RODO),

 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).
   

A także prawo:
 

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
   

  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO);
    

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.
 

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.
 

1. Złożenie zamówienia w Sklepie

W jakim celu?

Realizacja Twojego zamówienia.
 

Na jakiej podstawie?
 

 1. Umowa sprzedaży lub umowa o dostarczenie treści cyfrowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 2. Obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
   

Jak długo?
 

 1. Przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością,

 2. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji).
   

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

Nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia.

 

2. Założenie konta w Sklepie

W jakim celu?

Realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie.
 

Na jakiej podstawie?

Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 

Jak długo?

 1. Do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie.

 2. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji).
   

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

Nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia.

 

3. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)
 

W jakim celu?

Obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń.
 

Na jakiej podstawie?

 1. Umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną,

 2. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową.
   

Jak długo?

 1. Przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji*,

 2. Do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji - lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*,

 3. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas,

 4. (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji).
   

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

Nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie.
 

* W zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

 

4. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu?

Analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).
 

Na jakiej podstawie?

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 

Jak długo?

Do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*
 

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

Nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem.
 

* W zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

 

5. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami
 

W jakim celu?

Ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami.
 

Na jakiej podstawie?

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 

Jak długo?

Do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania.*
 

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

Brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 

* W zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu.
 

Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.
 

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.
 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
 

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);

 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
   

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:
 

 • zapamiętywania Twojej sesji

 • statystycznych

 • marketingowych

 • udostępniania funkcji Sklepu
   

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
 

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 15 dni od ostatniej wizyty w Sklepie.
 

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
 

 • usunąć pliki cookies,

 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
   

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.
 

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.
 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.
 

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

A ponadto:
 

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.
 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ
 

** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:
 

 • zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO

DZIAŁANIE

ODBIORCY DANYCH

PRZEKAZANIE DANYCH POZA UE

nie ma miejsca

operator internetowej platformy handlowej

Każde działanie w związku

ze Sklepem

nie ma miejsca

dostawca płatności

podmiot zapewniający dostawę towaru – chyba że wybrałeś opcję odbioru osobistego

nie ma miejsca

nie ma miejsca

dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności

(np. oprogramowanie księgowe)

tak – Stany Zjednoczone Ameryki **

dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)

biuro rachunkowe

nie ma miejsca

Złożenie zamówienia w Sklepie

portale społecznościowe

tak – Stany Zjednoczone Ameryki **

Skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku ze Sklepem przez portale społecznościowe

dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)

Nawiązanie z nami kontaktu

(np. zadanie pytania)

tak – Stany Zjednoczone Ameryki **